Wandelen in het Bossche Broek

Nergens in Nederland ligt een natuurgebied zo dicht bij het centrum van een stad. Het Bossche Broek is een moerasgebied in het dal van de Dommel waar veel Bosschenaren graag een wandeling maken. Het weideland is een oase van rust aan de drukke stadsrand. De skyline van den Bosch vormt een prachtig achtergronddecor met als blikvanger de Sint-Janskathedraal.

voetveer het moerasdraakje in het bossche broek

Daar waar het Wilhelminaplein (in de volksmond beter bekend als het Heetmanplein) overgaat in de Vughterweg kun je met een voetveer de Dommel oversteken om het Bossche Broek te bereiken (Singelgrachtweg). Het Moerasdraakje, zo heet dit voetveer, moet je met de hand bedienen. Wel even hard werken, maar wel leuk om zo je wandeling in het Bossche Broek te beginnen.

Het moerasland als geheime wapen van Den Bosch

Den Bosch was gebouwd op een zandige heuvel in het moerasland. Het Bossche broek was eeuwenlang een onherbergzaam en leeg gebied. Het belangrijkste verdedigingsmiddel van de Bosschenaren was het onder water zetten van de graslanden rond den Bosch. In de drassige bodem zakten paarden en oorlogstuig weg en daardoor konden legers en vooral zwaarder geschut, den Bosch niet dicht naderen. Daarnaast werden er stadsmuren gebouwd met bastions en rondelen, die nu nog goed te zien zijn vanuit het Bossche Broek. In de middeleeuwen was Den Bosch een vrijwel onneembare vesting en had daarom toen de bijnaam Onoverwinnelijke Moerasdraak.

Natuurgebied het Bossche Broek

Het Bossche Broek is een belangrijk weide- en moerasvogelgebied. Het gebied omvat weilanden, wateren, rietkragen, graslanden en voedselarme hooilanden. Het gebied wordt jaarlijks gemaaid. Om te voorkomen dat de grond verrijkt wordt met meststoffen uit planten wordt het maaisel direct afgevoerd.

wandelpaden in het Bossche broek
Door de aanwezigheid van kwelwater (opwellend grondwater) komen er bijzondere planten voor. Karakteristieke planten zijn echte koekoeksbloem, grote ratelaar, grote pimpernel, kale jonker, poelruit, moeraskartelblad, wateraardbei, grote kattenstaart, scherpe zegge, watergentiaan, drijvend fonteinkruid, holpijp en waterviolier.

Veel voorkomende vogels zijn: kievit, Canadese gans, fuut, spreeuw, blauwe reiger, graspieper, fitis en rietgors. Daarnaast zie je (of hoor je) er ook de blauwborst, kleine karekiet, sprinkhaanrietzanger en roodborsttapuit. Rn er zijn echte weidevogels als grutto, tureluur en watersnip te vinden. En bij de plassen tegen de A2, vind je o.a. wilde eend en krakeend en in de winter smient of nonnetje. Ook worden er regelmatig reeën gezien.

 

 

varen op de binnendieze en stadswandeling den bosch

Varen op de Binnendieze en stadswandeling in den Bosch

In deze activiteit heeft de Kring Vrienden van ‘s‑Hertogenbosch het varen op de Binnendieze en het wandelen in de Bossche binnenstad gecombineerd.  De bevlogen gidsen van Kring Vrienden van ‘s‑Hertogenbosch vertellen jou enthousiast over de cultuur, de historie en de geschiedenis van de vestingstad ‘s-Hertogenbosch.

Je wandelt vanaf het Bolwerk Sint-Jan, met de stadsgids, door de historische binnenstad van den Bosch naar het Herman Moerkerkplein. Daar ligt de boot te wachten om onder leiding van een schippersgids via de mooie Binnendieze terug te varen naar de Molenstraat.

Prijs volwassenen: 10 Euro per stuk
Kinderen 4 t/m 12 jaar 5 Euro

Contante kaartverkoop is mogelijk aan de 2 verkoopbalies Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch.

 

Kaartverkoop varen en wandelen in den Bosch: Balie Parade 12

5211 KL ’s-Hertogenbosch
073 – 613 50 98
Kaartverkoop, reserveren groepsrondleidingen, informatie en verkoop Bossche cadeaus.

Openingstijden van 1 april t/m 31 oktober:
maandag van 13.30 – 17.00 uur.
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur.
zondag van 10.00 – 16.00 uur.

Openingstijden van 1 november t/m 31 Maart:
maandag gesloten.
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur.
zondag van 12.00 – 15.00 uur.
Balie gesloten: eerste en tweede kerstdag, nieuwjaarsdag en carnaval.

 

 

Kaartverkoop varen en wandelen in den Bosch: Balie Bolwerk Sint Janssingel 25

SintJanssingel25
5211 DA ’s-Hertogenbosch
073 – 612 23 34
Kaartverkoop en informatie.

Openingstijden: van 1 april t/m 31 oktober:
maandag van 12.30 – 17.15 uur.
dinsdag t/m zondag van 09.30 – 17.15 uur.

Van 1 november t/m 31 maart:
maandag gesloten.
dinsdag t/m zaterdag van 11.00 – 15.00 uur.
zondag van 12.00 – 15.00 uur.
Balie gesloten: eerste en tweede kerstdag, nieuwjaarsdag en carnaval.